Startsidan Statens medieråd

Koll på nätet

För unga är nätet en möjlighet att få kunskap, kontakter och utvecklas socialt. Samtidigt är det en plats där man kan utsättas för mobbning och falska identiteter. I dag vet vi att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är mer utsatta på nätet.

Hälsa och välmående Källkritik Lärare och skolpersonal Lärarhandledningar och lektionsmaterial

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Riksförbundet Attention och Statens medieråd • Utgivningsår: 2017

Webbverktyget Koll på nätet Länk till annan webbplats. riktar sig till unga, 13–18 år, och handlar om kommunikation på sociala medier, näthat och nätmobbning, samt gromning. Verktyget består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex.

Eleverna får ta ställning till olika situationer som Alex hamnar i och sedan diskutera med vägledning av pedagogen. Handledningen är en guide för dig som pedagog i att använda webbverktyget tillsammans med dina elever, i grupp eller enskilt. Lärarhandledningen hittar du längst ner på sidan i webbverktyget Koll på nätet.

Koll på nätet har utvecklats av Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Attention Hisingen-Kungälv inom ramen för Arvsfondsprojektet Nätkoll och i samarbete med Statens medieråd.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Rapporter och analyser om utsatthet på nätet

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tillhör internetgenerationen på samma sätt som unga utan NPF. I undersökningen Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet har vi fått ny kunskap om deras liv på nätet. Rapporten har tagits fram av projektet Nätkoll och Statens medieråd i samarbete.

Här kan du ladda ner den och andra rapporter om utsatthet på nätet i PDF-format.