Startsidan Statens medieråd

Könsnormer i bildspråket del 2

I del 2 av det pedagogiska materialet Könsnormer i bildspråket ingår en bildpresentation i Powerpointfomat, ett lärarmanus till bildpresentationen, en bildanalysmall och bilder till analysövningen.

Hälsa och välmående Källkritik Lärare och skolpersonal Lärarhandledningar och lektionsmaterial

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Elin Jönsson, Elisabet Jonsved och Statens medieråd • Utgivningsår: 2017

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material som visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

Materialet diskuterar normer kring manligt och kvinnligt genom olika övningar, bildpresentation (Powerpoint), teoretisk samt praktisk bildanalys. Här illustreras också hur mängden bilder med liknande representation kan skapa ett visuellt mönster som påverkar oss själva och hela samhället i en viss riktning.

Könsnormer i bildspråket bygger på tre grundfrågor:

  • Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?
  • Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?
  • Hur kan vi arbeta för att de visuella normerna ska bli mer inkluderande?

Om du arbetar med alla delar tar det cirka 4-5 entimmeslektioner, beroende på hur snabbt dina elever arbetar och hur mycket tid ni tar till diskussioner.

Del 2 innehåller två separata dokument (Pdf och Powerpoint):

Mer information:

Materialet Könsnormer i bildspråket är framtaget inom ramen för regeringsuppdraget No Hate Speech Movement.

> Mer om No Hate Speech Movement

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Hela materialet

Här hittar du alla delar som ingår i klassrumsmatrialet Könsnormer i bildspråket. Om du arbetar med alla delar tar det cirka 4-5 entimmeslektioner, beroende på hur snabbt dina elever arbetar och hur mycket tid ni tar till diskussioner.