Startsidan Statens medieråd

Lilla upphovsrättsfrågan

Får man dela bilder på personer man inte känner? Lilla upphovsrättsfrågan är en programserie i tio delar som tar upp aktuella frågor som rör barns och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt.

En programserie om upphovsrätt

Får man dela bilder på personer man inte känner? Är man ansvarig för allt man lägger upp i sociala medier? Lilla upphovsrättsfrågan är en programserie i tio delar för barn och unga på låg- och mellanstadiet, pedagoger, bibliotekarier och vårdnadshavare.

I serien svarar juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) på vardagsnära frågor om barns och ungas medieanvändning med fokus på juridik och etik.

En samverkansproduktion mellan Statens medieråd och PRV.

Tema: Upphovsrätt

Får man använda bilder och filmklipp på nätet och vem bestämmer – den som är på bilden eller den som tagit den? Här kan du ta del av lektionsmaterial, rapporter och information om upphovsrätt.

Mer om upphovsrätt

Vill du lära dig mer om upphovsrätt? PRV:s Upphovsrättsskolan innehåller spel och övningar om upphovsrätt, främst för elever och lärare på grundskolan.