Statens medieråd

Att våga där men inte här! Om tonen på nätet

Det finns de som skriver saker på nätet som de aldrig skulle säga till en annan människa öga mot öga. Varför är det lättare att uttrycka negativa saker, till och med hat, på nätet än i verkligheten? Syftet med övningen är att diskutera och reflektera kring nätbeteende.

Anonym man vid sin dator, CC0-Licens, Pixabay.com

CC0-Licens, Pixabay.com

Diskutera

 • Hur mycket ska man tåla på nätet, var går gränsen och är den gränsen densamma för alla människor?

 • Är det någon skillnad på vad följande personer ska tåla:
  • Privatperson
  • Journalist
  • Politiker
  • Bloggare
  • Kändis

 • Är det någon skillnad på vad som ska få sägas och tålas på nätet i jämförelse med andra sammanhang i livet: på jobbet, i skolan, på träningen, i umgänget med kompisar och så vidare?

 • Har internet skapat ett nytt beteende – näthat – eller är nätet bara en ny arena för ett beteende som alltid har funnits? Om detta beteende alltid funnits, hur tog det sig uttryck innan internet fanns?

 • Kan ett råare klimat, när vi kommunicerar med varandra på nätet, påverka samhället i stort?