Statens medieråd

Byt perspektiv – från reklam till journalistik

Övningen kan göras som ett snabbt tankeexperiment där eleverna kastar ut idéer som de sedan presenterar och diskuterar - eller mer omsorgsfullt där idéerna, exempelvis ett Youtubeklipp, en affisch, sketch, uppdatering i sociala medier eller tidningsartikel, faktiskt produceras och kanske även publiceras. Viktigt att tänka på är att gör man detta med någon annans bildmaterial kan det vara upphovsrättsintrång.

Penna på papper. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Arbeta enskilt, i par eller i smågrupper

Eleverna väljer ett av exemplen gällande dold reklam från övningen "Reklamkurragömma" (sitt eget eller någon annans) och producerar ett inslag (en artikel, en post på internet, en Youtube-film etc.) som anlägger ett journalistiskt perspektiv på det budskap som gjordes som dold reklam.

Det innebär att man kan lägga vikt vid att:

  • Ha en tydlig avsändare.
  • Inkludera även negativa aspekter om produkten eller tjänsten.
  • Låta fler röster och perspektiv komma till tals.

Presentera i helklass

Låt grupperna presentera och reflektera kring resultatet, och sina tankar, som en sketch, film, affisch eller artikel.