Statens medieråd

Debattövning - Upphovsrätt

Med utgångspunkt från de eftersökningar och fördjupningar som gjorts kring Swefilmermålet genomförs ett rollspel i form av ett debattprogram av typen Agenda. Övningen bygger på att eleverna har lyssnat på podden Swefilmer-målet.

Mikrofoner

Foto: Shutterstock

Syfte

  • Att ge fördjupad medvetenhet och kunskap om hur upphovsrättslagen ibland ställs mot folkopinionen och behov/uppfattningar i olika intressegrupper.
  • Att öva på argumentation och på att lyssna och försöka förstå andras ställningstaganden.

Med utgångspunkt från de eftersökningar och fördjupningar som gjorts kring Swefilmermålet genomförs ett rollspel i form av ett debattprogram av typen Agenda.

Debattövning

1. Olika roller fördelas bland eleverna utifrån de aktörer som identifieras som viktiga. Det kan vara allt från forskare och politiker till upphovsmän- och kvinnor, fildelare, advokater, åklagare och företagsledare. Dessutom utses en programledare/debattledare.

2. Eleverna förbereder sig i par/smågrupper genom att repetera fakta kring sina tilldelade roller, skriva stödord till repliker/frågor et cetera.

3. Debatten genomförs som ett rollspel/forumspel. Om ni inte vill genomföra en debatt där hela klassen deltar samtidigt kan eleverna öva in kortare avsnitt i grupper/par och spela upp för varandra. Ett alternativ är att grupperna spelar in scener med sina mobiler och visar, för dig som lärare och/eller för klassen.

4. Avsluta med gemensam reflektion.