Statens medieråd

Demokrati och din medievardag – om filterbubblor

Idag har vi en fantastisk möjlighet att både söka information och uttrycka våra åsikter - men också fler möjligheter att välja bort informationskanaler. Vilken information du nås av påverkar din syn på världen.

Folkmassa demonstrerar - CC0-Licens Fotograf: Bruce Emmerling

Foto: CC0-Licens Fotograf: Bruce Emmerling

Diskutera i grupper

  • Vad tar du del av för innehåll på sociala medier? Gör ett enkelt cirkeldiagram. Jämför sedan ditt diagram med gruppen.
  • Mycket av den information du nås av är utvald för att passa just dig. Vad finns det för fördelar och nackdelar med det?
  • Vad kan du göra för att vara säker på att du i din medievardag får ta del av olika perspektiv och olika sätt att se på världen? Varför är det viktigt?
  • Är du bättre eller sämre informerad om vad som händer i världen än en ung person var för 20 år sedan? Motivera.