Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Det där tror jag inte på! Om egenintresse

De flesta som för fram ett budskap har någon form av egenintresse. Det vill säga att den som berättar något, i någon form, har något att vinna på att verkligheten framställs på ett visst sätt.

10-15 minuter
uppkopplad enhet
Vinklade budskap Källkritik Klassrummet Övning
Politiker debatterar på 1700-talet, CC0-Licens, Pixabay.com

CC0-Licens, Pixabay.com

Det kan till exempel handla om att framställa det man själv gjort i så positiva ordalag som möjligt. Det är vanligt i politiska sammanhang där strävan efter att bli omvald är en viktig beståndsdel. Det kan också handla om att man har ekonomiska intressen som gagnas av en viss typ av information. Ett tydligt exempel på detta är reklam.

Arbeta i grupp

Diskutera i gruppen vilka olika orsaker och/eller egenintressen det kan finnas för att framställa verkligheten på ett visst sätt.

 • Ta hjälp av internet för att fylla på med fler orsaker.
 • Presentera tre källor där det inte finns något egenintresse och motivera ert svar.
 • Kan man använda källor som man vet har inslag av egenintresse? Om svaret är ja, hur ska man tänka då?

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • Times square i New York, CC0-licens, Fotograf: smaus / Pixabay.com

  Köp, köp, köp! Om reklamens påverkan

  Mycket i vårt samhälle går ut på att sälja. Reklamen har här en stor betydelse och företag lägger ned stora summor på sin...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Tvättbjörn som visar tänderna. Foto: Shutterstock.

  Det nya hotet. Film om vinklade budskap

  Din världsuppfattning och dina åsikter påverkas av den information du får. Därför är det viktigt att känna till hur information...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Gamla sovjetiska propagandaaffischer, CC0-Licens, Pixabay.com

  Hittar du historiens tvättbjörnar? Om propaganda

  Filmen om tvättbjörnar, Det nya hotet, visar hur man kan skapa rädsla och avståndstagande genom propaganda. Detta har...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial