Statens medieråd

Det där tror jag inte på! Om egenintresse

De flesta som för fram ett budskap har någon form av egenintresse. Det vill säga att den som berättar något, i någon form, har något att vinna på att verkligheten framställs på ett visst sätt.

Politiker debatterar på 1700-talet, CC0-Licens, Pixabay.com

CC0-Licens, Pixabay.com

Det kan till exempel handla om att framställa det man själv gjort i så positiva ordalag som möjligt. Det är vanligt i politiska sammanhang där strävan efter att bli omvald är en viktig beståndsdel. Det kan också handla om att man har ekonomiska intressen som gagnas av en viss typ av information. Ett tydligt exempel på detta är reklam.

Arbeta i grupp

Diskutera i gruppen vilka olika orsaker och/eller egenintressen det kan finnas för att framställa verkligheten på ett visst sätt.

  • Ta hjälp av internet för att fylla på med fler orsaker.
  • Presentera tre källor där det inte finns något egenintresse och motivera ert svar.
  • Kan man använda källor som man vet har inslag av egenintresse? Om svaret är ja, hur ska man tänka då?