Statens medieråd

Det nya hotet - så gjorde vi filmen. Om vinklade budskap

Lär dig känna igen påverkansmetoder och i vilket syfte de görs.

Se filmen

Titta först på filmen Det nya hotet Länk till annan webbplats. innan du ser filmen ovan.

Se filmen Det nya hotet - så gjorde vi filmen med undertexter på olika språk:
>Engelska Länk till annan webbplats.
>Franska Länk till annan webbplats.
>Arabiska Länk till annan webbplats.

Diskussionsfrågor

I filmerna används flera metoder för att försöka påverka dina känslor och åsikter.

  • Vilka metoder kommer du ihåg?
  • Känner du till några andra?
  • Har du stött på metoderna som används i filmen förut? Om ja, när?

Vem eller vilka påverkar dina åsikter mest? Börja med att rangordna själv och diskutera gemensamt.

  • Vänner
  • Föräldrar
  • Tv och tidningar
  • Reklam
  • Forskning
  • Eget alternativ