Statens medieråd

Gör reklam för lag & rätt

Låt eleverna tillverka ett eget reklambudskap för Sveriges Marknadsföringslag och skyddet av barn och unga mot dold reklam.

Domarklubba, CC0-licens, pexels.com

Foto: CC0-licens, pexels.com.

Arbeta enskilt, i par eller i smågrupper

Eleverna ska utforma ett eget reklambudskap för Sveriges Marknadsföringslag. De kan utforma texten i vilken form de vill, som en gammeldags väggbonad, i serie- eller graffitiform eller kanske som en blinkande neonskylt. Släpp kreativiteten fri!