Statens medieråd

Hittar du historiens tvättbjörnar? Om propaganda

Filmen om tvättbjörnar, Det nya hotet, visar hur man kan skapa rädsla och avståndstagande genom propaganda. Detta har skett många gånger i mänsklighetens historia och i värsta fall har det bidragit till att möjliggöra mördandet av tusentals människor.

Gamla sovjetiska propagandaaffischer, CC0-Licens, Pixabay.com

CC0-Licens, Pixabay.com

Syftet med övningen är att koppla filmens slutsatser med verkliga händelser. Detta görs genom att undersöka hur olika grupper av människor har utpekats från det samhälle de lever i.

Uppgiften är att jämföra de metoder som används i filmen med någon faktisk händelse:

Händelser som kan undersökas:

  • Propagandan mot judar i Nazityskland på 1930-talet.
  • Propagandan som föregick folkmordet i Rwanda 1994.
  • Svenska statens syn på romer under 1930- och 1940-talet.
  • Propagandan mellan grupperna i kriget på Balkan på 1990-talet.
  • Den ugandiska statens syn på homosexualitet i Uganda idag.
  • Den ryska statens syn på homosexualitet i Ryssland idag.