Statens medieråd

Hur kan du påverka tonen på nätet? Om samtalsklimat

Vem har egentligen ansvar för samtalsklimatet på nätet? Denna övning syftar till att reflektera över vad som påverkar tonen på nätet.

Tjej med smartphone, CC0-licens Pixabay.com, Fotograf: JESHOOTS

CC0-licens Pixabay.com, Fotograf: JESHOOTS

Diskutera i helgrupp

  • Hur kan du påverka tonen på nätet?
  • Vilken roll spelar anonymiteten för hur vi är på nätet?

Rangordna

Vem har störst ansvar för klimatet på nätet? Börja med att rangordna själv och diskutera sedan gemensamt.

  • Politikerna
  • Polisen
  • Företag som t.ex. Facebook
  • Alla som är på nätet
  • Eget alternativ