Statens medieråd

Instagram-målet

Utgångspunkten i denna övning är podden om Instagram-målet som beskriver vad som hände när två tonårsflickor startade ett anonymt Instagramkonto där ungdomar, främst tjejer, hängdes ut och kränktes. Under knappt två dygn fick kontot över 8 000 följare. Övningen bygger på att eleverna har lyssnat på podden Instagram-målet.

Tjej med mobil i händerna. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Syfte

  • Att öka medvetenheten om vilka konsekvenser publiceringar kan få för den som publicerar samt för andra, till exempel privatpersoner och för samhället i stort.
  • Att öka medvetenheten om hur snabbt rykten kan spridas i sociala medier och vilka konsekvenserna kan bli.
  • Att ge ökad kunskap om vad som gäller juridiskt kring publiceringar.
  • Att ge underlag till samtal och reflektioner kring eget och andras publicistiska ansvar.

Introduktion i helgrupp

Ställ en öppen fråga: Hur många i gruppen publicerar saker på nätet? Låt eleverna svara med handuppräckning. Fortsätt sedan med en diskussion om vilket ansvar eleverna tänker att de har för det innehåll de publicerar?

Lyssna

Övningen bygger på att alla elever har lyssnat på podden om Instagram-målet (26 min.).

Undersök fallet

1. Eleverna arbetar i par eller smågrupper och behöver tillgång till arbetsbladet Tidslinje Instagram-målet Pdf, 223.1 kB, öppnas i nytt fönster.. De börjar med att gå igenom och komplettera tidslinjen över vad som hände i Instagram-målet från det att kontot aktiverades tills att domen föll. I arbetsbladet Tidslinje Instagram-målet lägger eleverna till information med datum. För att göra klart tidslinjen kanske de behöver lyssna igen på delar av podden och/eller göra ytterligare efterforskningar på nätet.

2. Samla gruppen och skapa en gemensam tidslinje på tavlan där alla viktiga hållpunkter finns med.

3. Eleverna arbetar vidare i par eller smågrupper med att identifiera de viktigaste aktörerna i historien, från enskilda individer (till exempel tonårsflickorna som startade kontot, drabbade ungdomar, hämndlystna vänner, oskyldigt misstänkta och så vidare) till myndigheter (polis, åklagare och så vidare) och företag (Instagram, Facebook med flera).

4. Samla förslagen i en lista eller ”karta” på tavlan tills ni har vad gruppen tycker är en komplett beskrivning av de olika aktörerna. Glöm inte till exempel föräldrar och andra anhöriga till de direkt drabbade, de som skickat in tips till Instagramkontot eller tidningsläsare och TV-tittare som följt nyhetsrapporteringen. Detta steg kan liknas lite vid detektivarbete, sådant som vi är vana att se på film där polisen tejpar upp namn, ibland också bilder på alla viktiga aktörer i det aktuella ”fallet” på väggen. Det hjälper er att upptäcka samband, saknade pusselbitar och orsakskedjor.

5. Reflektera tillsammans över resultatet.

Tips på övning till Instagram-målet: