Statens medieråd

Jag ser dig – jag ser dig inte! Om hat

Det är skillnad på hur vi kommunicerar med varandra online och offline. Online tenderar vi att uttala oss på ett mer direkt och extremt sätt än när vi möts offline. En orsak kan vara att vi inte ser varandra och att responsen vi därför får ser annorlunda ut.

Närbild på ett öga, CC0-Licens pixabay.com, Fotograf: TobiasD

CC0-Licens pixabay.com, Fotograf: TobiasD

Arbeta enskilt

  • Fundera på något eller någon du tycker väldigt mycket om.
  • Tänk dig att du ska berätta om detta för någon.
  • Förbered dig genom att skriva ner stödord. Det ska ta ungefär en minut att berätta.

Arbeta i par

Ni ska nu berätta om det ni förberedde ovan för varandra. Detta ska ske i två olika varianter.

  • I den första varianten ska ni inte se ansiktet på den ni berättar för. Den personen ska också vara helt tyst.
  • I den andra varianten sitter ni mitt emot varandra så att ni har ögonkontakt. Även i denna variant ska mottagaren vara tyst.

Reflektera kring om det var några skillnader mellan de två olika varianterna och vad de i så fall bestod av. En förklaring till att vi är mer uttrycksfulla och kanske mer extrema på nätet kan enligt psykologin vara att kommunikationen där är asynkron. Undersök vad det betyder och reflektera kring om det kan vara en orsak till kränkningar på nätet.

Helgrupp

  • Dela med er av vad ni kom fram till i paren.