Statens medieråd

Köp, köp, köp! Om reklamens påverkan

Mycket i vårt samhälle går ut på att sälja. Reklamen har här en stor betydelse och företag lägger ned stora summor på sin marknadsföring. Ändå säger de flesta av oss att vi inte påverkas av reklam. Kan det verkligen vara så? Syftet med övningen är att öva sig i att kritiskt granska reklamens budskap.

Times square i New York, CC0-licens, Fotograf: smaus / Pixabay.com

CC0-licens, Fotograf: smaus / Pixabay.com

Linjeövning i helgrupp

Tänk er att det går en linje genom rummet. Linjen symboliserar en skala där den ena änden betyder "inte alls" och den andra änden betyder "jättemycket". Läs ett påstående och låt eleverna placera sig på linjen beroende på i hur hög grad de håller med om påståendet.

Påståenden

  • Jag påverkas av reklam.
  • Jag tillhör en viktig målgrupp som reklammakarna specifikt riktar sig till via skräddarsydd reklam.
  • Reklamen påverkar våra attityder vad gäller utseende.
  • Reklamen påverkar våra attityder till hur kvinnor och män bör bete sig.
  • Reklam får mig att vilja konsumera mer.

Undersök i grupper

Leta upp två exempel på reklam som ni anser riktar sig till er. Det kan handla om reklambilder, texter och reklamfilmer.

  • På vilket sätt riktar sig detta till er?
  • Vilka argument används för argument att få er att köpa?
  • Reflektera kritiskt kring den reklam ni valt. Innehåller den stereotyper, överdrifter och så vidare?