Statens medieråd

Måste du veta vem jag är? Om anonymitet

Grundinställningen i vårt samhälle är öppenhet när det gäller möjligheten att identifiera vilka vi är. Det kan handla om att presentera sig med namn, visa sitt ansikte eller underteckna den artikel man skrivit. Det finns dock sammanhang där anonymitet kan vara acceptabelt. Frågan är bara i vilket sammanhang. Syftet med övningen är att problematisera anonymiteten och sätta den i relation till demokratin.

Person med Guy Fawkes mask. CC-licens: Pexels.com, Fotograf: Thomas Vanhaecht

Person med Guy Fawkes-mask. CC-licens: Pexels.com, Fotograf: Thomas Vanhaecht

Arbeta enskilt

Här nedan följer ett antal exempel på individer i olika roller som gjort sig anonyma genom att dölja sitt ansikte. När tycker du att det okej att dölja sitt ansikte? Skriv ja, kanske eller nej efter varje alternativ.

 1. Brandman
 2. Deltagare i demonstrationståg
 3. Fotbollssupporter
 4. Polis
 5. Lärare på högstadiet
 6. Läkare
 7. Journalist
 8. Fritidsledare
 9. Popstjärna
 10. Politiker

Diskutera i smågrupper

Presentera era resultat för varandra i mindre grupper. Diskutera likheter och skillnader.

 • Titta på alternativ där alla i gruppen svarat tveksamt eller nej. Skulle det finnas situationer där svaret kunde bli ja? Motivera.
 • Kom överens om ett alternativ där svaret är ja och ett annat där svaret är nej. Hela gruppen ska vara överens.

Diskutera i helgrupp

Presentera resultaten för resten av klassen och argumentera för er ståndpunkt. Fortsätt sedan med gemensam diskussion och vara på följande frågor:

 • Finns det några problem med anonymitet i en demokrati?
 • Vad i demokratin kan fungera bättre om anonymitet tillåts?
 • Skulle lärares bedömningar bli rättvisare om eleverna kunde vara anonyma när de skriver prov och arbeten?
 • Bör vittnen få vara anonyma under rättegångar?