Startsidan Statens medieråd

Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Medielandskapet och demokratin. Om filterbubblor

Idag har vi en fantastisk möjlighet att både söka information och uttrycka våra åsikter - men också fler möjligheter att välja bort informationskanaler. Vilken information du nås av påverkar din syn på världen.

7 minuter
muntligt
Demokrati Filterbubblor Klassrummet Övning
Appar på en smartphone - CC0Licens, Fotograf: Pixabay.com, Pixelkult

Foto: CC0Licens, Pixabay.com, Pixelkult

Diskutera

Läs påståendena högt och diskutera svaren i grupper.

”Det förändrade medielandskapet är bra för demokratin?”

Håller du med? Motivera!

”I en fungerande demokrati krävs det att vi är informerade, att vi har politiska kunskaper och kan delta i det politiska samtalet. Det är också viktigt med gemensamma verklighetsbilder, annars är det svårt att ha en meningsfull debatt.”

Håller du med? Motivera!

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.