Statens medieråd

Medielandskapet och demokratin. Om filterbubblor

Idag har vi en fantastisk möjlighet att både söka information och uttrycka våra åsikter - men också fler möjligheter att välja bort informationskanaler. Vilken information du nås av påverkar din syn på världen.

Appar på en smartphone - CC0Licens, Fotograf: Pixabay.com, Pixelkult

Foto: CC0Licens, Pixabay.com, Pixelkult

Diskutera

Läs påståendena högt och diskutera svaren i grupper.

”Det förändrade medielandskapet är bra för demokratin?”

Håller du med? Motivera!

”I en fungerande demokrati krävs det att vi är informerade, att vi har politiska kunskaper och kan delta i det politiska samtalet. Det är också viktigt med gemensamma verklighetsbilder, annars är det svårt att ha en meningsfull debatt.”

Håller du med? Motivera!