Statens medieråd

Upphovsrätt eller fel

Många, kanske de flesta unga, har idag någon gång laddat ner eller spridit upphovsrättsskyddat material, mer eller mindre medvetet. Känner de till vilka lagar och regler som gäller? Hur viktigt tycker de att det är med upphovsrätt? Det här är en inledande övning om upphovsrätt.

Mobil som streamar musik. CC0 licens, pexels.com

Foto: CC0-licens, pexels.com

1. Dra upp en linje i klassrummet med till exempel ett snöre, ihoptejpade papper eller krita.

2. Förklara att ena änden av linjen representerar ”håller med helt” och den andra änden ”håller inte alls med”.

3. Läs upp en rad påståenden och låt sedan eleverna placera sig på linjen utifrån hur mycket eller lite de håller med om påståendet. Låt några av eleverna kort motivera sitt ställningstagande efter varje påstående. Ställ följdfrågor vid behov.

Exempel på påståenden:

  • Lagen om upphovsrätt gäller inte på internet.
  • Så länge streamingtjänster är för dyra är det okej att ladda ner till exempel filmer från piratsajter.
  • Bilder, filmer och texter får spridas på nätet så länge man inte laddar ner dem permanent till sin dator.
  • Det är tillåtet att använda upphovsrättsskyddat material för privat bruk.
  • Lagen om upphovsrätt skyddar bara professionella upphovsmän som filmskapare och musiker, inte amatörer.
  • Det är okej om någon sprider mina bilder och filmer utan att fråga, det betyder ju bara att de tycker att de är bra.