Startsidan Statens medieråd

Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Vad är okej? Om kränkningar på nätet

I slutet av 2012 stängdes två gymnasieskolor tillfälligt i Göteborg. Orsaken var uppretade folkmassor utanför skolorna. Folkmassorna bestod till största delen av ungdomar som var upprörda över kränkande bilder som lagts ut på Instagram. Syftet med övningen är att reflektera kring mobbning på nätet samt att fundera över hur man själv skulle agera.

20-30 minuter
muntligt
Våra relationer Näthat Klassrummet Övning
Bokstäverna HATE markerade i rött på ett tangentbord, CC0-licens, Pixabay.com

CC0-licens, Pixabay.com

Diskutera

 • Vad tror du är den främsta orsaken till att ungdomar lägger ut bilder med kränkande kommentarer på andra ungdomar på Instagram och Facebook?
 • Hur kommer det sig att de som ser bilderna trycker på gilla?
 • Är det lättare att mobba på nätet än offline och i så fall varför?
 • Skulle du kunna tänka dig att gilla en kränkande bild? Vad skulle i så fall vara orsaken till detta?

Arbeta i grupp

Fortsätt övningen genom att dela in i mindre grupper. Låt varje grupp undersöka och fördjupa sig i följande:

En av dina klasskamrater hängs ut på Instagram med bild och kommentar. Där påstås att hen tar droger och har sexuella relationer med flera olika personer. Alla i klassen har sett detta och vet vem i klassen som publicerat det.

Vad skulle du göra när du sett inlägget?

 • Gilla inlägget
 • Skriva en kommentar som höll med
 • Skriva en kommentar som tog avstånd
 • Söka upp den som publicerat det och ställa den till svars
 • Föra informationen vidare till lärare, rektor, fritidspersonal, föräldrar med flera

Fundera på om någon/några av nedanstående faktorer skulle förändra din reaktion och ditt sätt att agera:

 • Förövarens kön
 • Offrets kön
 • Förövarens status i klassen/på skolan
 • Offrets status i klassen/på skolan
 • Du känner offret
 • Du känner förövaren
 • Förövarens pappa är arbetskamrat med din mamma
 • Offrets pappa är arbetskamrat med din mamma

Helgrupp

Presentera vad ni kommit fram till och diskutera likheter och skillnader. Diskutera och försök att komma fram till en gemensam ståndpunkt:

 • När tycker ni att man ska ingripa och föra informationen vidare till lärare, rektor, föräldrar med flera?
 • Försök enas om några situationer där ni tycker att man bör föra informationen vidare till någon.

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • En oidentifierad person bakifrån mellan två bokhyllor i ett bibliotek. Foto: CC0 License Unsplash.com

  Om kränkningar på nätet

  Idag har gränsen mellan online och offline suddats ut. Det är lika viktigt att diskutera de kränkningar som sker på nätet...

  Hälsa och välmående Högstadiet Lärare och skolpersonal Lärarhandledningar och lektionsmaterial