Statens medieråd

Vad är upphovsrätt?

I dagens digitala medielandskap är vi många som skriver, postar bilder, delar och kommenterar. När vi gör det måste vi förhålla oss till lagar och regler kring upphovsrätt. Det här är en inledande faktabakgrund om upphovsrätt. Titta också gärna på övningen Upphovsrätt eller fel när du inleder ditt arbetspass om upphovsrätt.

Domarklubba, CC0-licens, pexels.com

Foto: CC0-licens, pexels.com

Fakta

Ge eleverna en kort faktabakgrund till vad som gäller juridiskt kring upphovsrätt.

  • Bilder, filmer och texter får inte kopieras och spridas hur som helst, inte ens på nätet. Samma regler gäller i den fysiska och digitala världen.
  • Upphovsrättslagen reglerar rätten till ”litterära eller konstnärliga verk”, det vill säga texter, filmer, fotografier och andra bilder, datorprogram, musik, scenkonst, byggnader och ”verk som har kommit till uttryck på något annat sätt”.
  • Upphovsrättslagen är komplicerad, men handlar i korta drag om att du inte får använda texter, bilder et cetera som någon annan skapat utan deras tillstånd.
  • Du kan alltså inte utan vidare ta en bild som är upphovsrättsskyddad och lägga upp på din blogg.

Privat bruk

Du får använda upphovsrättsskyddat material för privat bruk, till exempel kopiera en CD-skiva som du har köpt så att du kan lyssna på den i din mobiltelefon eller scanna in skolfotoporträttet på dig själv och lägga som skärmsläckare på din dator. Däremot får du inte publicera filerna på nätet eller sprida dem till andra.

Creative Commons

  • Alla som vill tillåta spridning av sina texter, bilder, ljud eller andra konstnärliga verk kan vara tydliga med vad som gäller genom att märka materialet med en licens från den ideella organisationen Creative Commons (CC). Med hjälp av olika CC-licenser kan du och andra upphovspersoner reglera andras rätt att sprida och ändra i ditt verk, eller att använda det i kommersiellt syfte.
  • En del CC-licenser ger tillstånd att sprida till exempel en bild om du inte ändrar på den och bara om du uppger vem som är upphovspersonen. Andra CC-licenser tillåter att bilden ändras och beskärs.