Startsidan Statens medieråd

Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Vem sa det? Om anonymitet och media

I de flesta sammanhang vill vi veta vem som står bakom en viss information. Vi vill veta vem som är avsändaren. Det kan också vara så att olika avsändare har olika inverkan på oss. Vissa litar vi på, andra inte. Syftet med övningen är att fundera kring vikten av att veta vem som sagt eller skrivit vad.

15-20 minuter
muntligt
Våra relationer Anonymitet Klassrummet Övning
Tangenter på skrivmaskin, CC0-licens, Pixabay.com / oadtz

CC0-licens, Pixabay.com / oadtz

Diskutera

 • Finns det sammanhang då det är oviktigt att veta varifrån information kommer?
 • Varför finns det sällan anonyma artiklar i en dagstidning?
 • Borde det finnas anonyma artiklar i en dagstidning? Motivera ja eller nej.
 • Vad vill man veta om avsändaren i följande fall:
  • Nyhetsartikel
  • Ledarsida
  • Reklam
  • Lärobok
  • Undervisande lärare

Undersök

I den svenska demokratin finns begreppet meddelarfrihet. Ta reda på vad det är samt vilken funktion det har.

 • Tycker du att det är en viktig princip, ja eller nej?

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.