Startsidan Statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Koll på nätet

Vilka risker finns på nätet? Koll på nätet är ett webbverktyg för unga om kommunikation på sociala medier, näthat, nätmobbning och grooming.

Skärmklipp från spelet Happy Online som föreställer spelbrickor i rymden.

Spelet Koll på nätet tar upp ämnen som nätmobbning och näthat. Bild: Koll på nätet.

I Koll på nätet Länk till annan webbplats. får spelarna följa den fiktiva karaktären Alex i sex korta berättelser och ta ställning till olika situationer som Alex hamnar i. Spelet är ett webbverktyg för unga om kommunikation på sociala medier, näthat, nätmobbning och grooming.

Handledning för pedagoger

Till verktyget hör en handledning för pedagoger som använder materialet tillsammans med sina elever, i grupp eller enskilt.

Spelet är utvecklat av Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Attention Hisingen-Kungälv inom ramen för Arvsfondsprojektet Nätkoll och i samarbete med Statens medieråd.

Ålder: För 13–18 år.

Fler pedagogiska spel

Här hittar du spel som bland annat kan förbättra förmågan att upptäcka manipulationsmetoder i sociala medier, spel som utmanar fördomar och normer och som höjer kunskapen om integritetsrisker och barns rättigheter.

Spelen riktar sig främst till barn och unga och kan användas av exempelvis skola och bibliotek men också av vårdnadshavare som vill spela tillsammans med sina barn.

 • En svävande uppslagen bok framför lampa och andra böcker. 

  Bird Escape

  Digital kompetens, utforskande och lek – onlinespelet Bird Escape är en digital version av Escape Rooms med samarbete som...

  Dator och TV-spel Hälsa och välmående Bibliotek och bibliotekspersonal Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Lågstadiet Mellanstadiet Lärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Informationsmaterial Pedagogiska spel
 • Texter om spelet. 

  Bad news

  I spelet Bad News ikläder man sig rollen som en spridare av desinformation. Uppgiften är att få så många följare som möjligt...

  Dator och TV-spel Bibliotek och bibliotekspersonal Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Universitet och högskolor Lärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Pedagogiska spel
 • picture in article

  Cyber Chronix

  Vilka rättigheter har man till sin data och vilka integritetsrisker finns på nätet? Cyber Chronix är framtaget av EU för...

  Dator och TV-spel Bibliotek och bibliotekspersonal Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Lärare och skolpersonal Universitet och högskolor Utbildning via internet Informationsmaterial Pedagogiska spel