Startsidan Statens medieråd

Bildkort Familjeliv, små barn och medier

Familjeliv, små barn och medier är ett pedagogiskt material som ska användas av BVC-personal i samtal med föräldrar och föräldragrupper.

Hälsa och välmående Föräldrar Myndigheter och organisationer Vägledning

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2016

Materialet består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn (0-5 år) och deras medieanvändning. Vardera bild kan fungera som underlag för samtal och diskussion.

Bilderna i Pdf-filen kan skrivas ut och användas i en följd eller en och en.

Bilderna finns även i Power point-format, se nedan.

Ladda ner materialet

2015 inledde Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län ett pilotprojekt med Statens medieråd för att öka BVC‐sjuksköterskornas kunskap kring barn och unga i relation till medier. Här kan du ta del av hela materialet "Familjeliv, små barn och medier".