Hur skyddar jag mitt barns digitala integritet?

Det finns olika slags data eller information om ditt barn som andra kan få del av. Att ha kunskap om de här olika aspekterna på integritet är nödvändigt. Utan att veta i förhållande till vem och vad går det inte heller att avgöra om exempelvis en publicering i sociala medier kan resultera i en integritetsskada.

Juridik brott och regelverk Föräldrar Vägledning

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

I texten får du ta del av forskning om ämnet och tips till dig som vårdnadshavare.

Föräldraguider om barns och ungas medieanvändning

I ett snabbföränderligt och komplext medielandskap ökar behovet av vägledning. För att stötta vårdnadshavare har Statens medieråd tagit fram guider med utgångspunkt i vad forskning visat om skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Ladda ner föräldraguiderna

För att stötta vårdnadshavare har Statens medieråd tagit fram guider med utgångspunkt i vad forskning visat om skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning. Här kan du ta del av hela materialet.