Innehållsfilter – är det en bra idé?

Att det finns föräldrar som vill skydda sina barn från bilder och videor som vänder sig till äldre ungdomar och vuxna har skapat en marknad för företag som säljer så kallade innehållsfilter.

Digital kunskap Föräldrar Vägledning

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

Ett innehållsfilter är ett program som installeras i en dator, mobiltelefon, surfplatta eller bredbandsrouter och som sedan på olika sätt granskar vad det är som skickas och tas emot via internet. Visst material släpps igenom medan annat stoppas. Men vilken effekt har egentligen innehållsfilter?

I texten får du ta del av forskning om ämnet och tips till dig som vårdnadshavare.

Föräldraguider om barns och ungas medieanvändning

I ett snabbföränderligt och komplext medielandskap ökar behovet av vägledning. För att stötta vårdnadshavare har Statens medieråd tagit fram guider med utgångspunkt i vad forskning visat om skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Ladda ner föräldraguiderna

För att stötta vårdnadshavare har Statens medieråd tagit fram guider med utgångspunkt i vad forskning visat om skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning. Här kan du ta del av hela materialet.