Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vad innebär åldersgränserna på spel och sociala medier?

Som vuxen är det lätt att titta på åldersgränsen som finns för det spel, eller den tjänst, som diskussionen gäller och grunda sitt beslut på den. Men det är viktigt att känna till varför åldersgränsen är satt som den är för att kunna tolka den på rätt sätt. Alla åldersgränser handlar nämligen inte om samma saker.

Barn med mobil i handen. Foto: Shutterstock, grafik: Springtime-Intellecta.

Foto: Shutterstock, grafik: Springtime-Intellecta.

Det korta svaret

 • Åldersrekommendationer och innehållsdeklarationer på spel
  ger information om i vilken mån innehållet kan uppfattas som
  olämpligt för barn i olika åldrar.
 • Det kontrolleras sällan att åldersgränser i sociala medier efterföljs. Men upptäcker den som tillhandahåller tjänsten att
  användaren är yngre än vad som uppgetts finns risk att kontot
  raderas.
 • Bilda dig en egen uppfattning om innehållet på de digitala
  plattformarna.
Barn med gröna hörlurar framför dator. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Det långa svaret

Tolkning av åldersgränser

Alla barnfamiljer hamnar förr eller senare i diskussioner om åldersgränser. Antingen är det 11-åringen som vill börja använda Snapchat precis som kompisarna, eller 15-åringen som inte kan förstå varför vårdnadshavaren inte tycker att ett våldsamt spel ska komma in över tröskeln.

Som vuxen är det lätt att titta på åldersgränsen som finns för det spel eller den tjänst som diskussionen gäller och grunda sitt beslut på den. Men det är viktigt att känna till varför åldersgränsen är satt som den är för att kunna tolka den på rätt sätt. Alla åldersgränser handlar nämligen inte om samma saker.

Barnens integritet ska skyddas

Många sociala medier har en åldersgräns, inte sällan är den 13 år. Ofta tolkas det som en gräns för när barn anses stora nog att ta del av innehållet som finns i tjänsten. Att det är den tolkning som ligger närmast till hands är inte så konstigt, eftersom tjänsternas innehåll är det barnen faktiskt vill komma åt och det vi alla förknippar med Snapchat, Instagram och andra plattformar.

Men för nätbaserade tjänster är det barnens personliga integritet som åldersgränserna är tänkta att skydda. I USA började Children’s Online Privacy Protection Act (ofta förkortat COPPA) gälla 1998. Enligt den lagen får onlinetjänster bara samla in information om barn som är yngre än 13 år om företaget fått vårdnadshavarens godkännande att göra det. Resonemanget bakom lagen handlar om att barn yngre än 13 inte själva fullt ut förstår konsekvenserna av datainsamling och hur informationen
används.

Far och son med ipad i soffa.

Foto: Shutterstock.

För företag som Snapchat och Instagram skulle det alltså vara fullt möjligt att låta även små barn använda tjänsterna, under förutsättning att de får okej från barnens vårdnadshavare. Men ytterst få företag har valt att gå den vägen. Istället har man bestämt sig för att i användarvillkoren kräva 13 år som lägsta ålder för att få skapa ett konto. På det sättet behöver de inte förhålla sig till lagens krav om föräldrars godkännande.

Det finns dock några exempel på specialtjänster för yngre barn, som Facebooks Messengervariant Messenger Kids. Den lanserades i USA våren 2018, och kan vända sig till de allra minsta tack vare att den inte samlar in data på samma sätt som ”fullvuxna” Facebook Messenger.

I Europa började den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla sommaren 2018. Även här finns skrivningar om barns integritet på nätet, och precis som i USA är det vårdnadshavaren och inte barnet självt som kan ge företag tillstånd att samla in och använda personlig information.

Varje medlemsland fick möjlighet att själv bestämma upp till vilken ålder föräldrars medgivande krävs. I Sverige sattes gränsen vid 13 år, precis som i USA. Men eftersom GDPR ger möjlighet att dra strecket vid 16 år har bland annat WhatsApp ändrat sina användarvillkor för användare som finns i Europa Länk till annan webbplats.. Sedan april 2018 måste man nu vara 16 år för att få ha ett konto på WhatsApp.

Åldersgränserna på sociala medier och andra nättjänster handlar alltså inte främst om huruvida barn och yngre tonåringar ska få använda sociala medier eller inte, eller att innehållet där skulle vara olämpligt för dem. Däremot ställer lagar i olika länder krav på hur företagen som tillhandahåller dessa tjänster får samla in information om användarna.

Är det olagligt att ange fel ålder när man skaffar ett konto i sociala medier?

Nej, det är inte olagligt. Däremot ska man vara medveten om att många företag kan radera kontot om de upptäcker att användaren är yngre än 13 år.

Hur är det med åldersgränser på spel?

På datorspel som säljs i EU går det att hitta åldersrekommendationer i flera steg: 3, 7, 12, 16 och 18 år. Märkningarna bygger på en branschöverenskommelse och tas fram av organisationen PEGI, Pan European Game Information Länk till annan webbplats..

Till skillnad från nättjänster handlar åldersrekommendationerna på spel om innehållet. Åldersmärkningen talar om att spelet innehåller sådant som kan uppfattas som olämpligt för barn under den angivna åldern. PEGI rekommenderar alltså att den som spelar ska ha uppnått eller vara äldre än den ålder som anges. Den säger däremot inget om spelets svårighetsgrad. Ett spel märkt med en trea kan ändå vara alldeles för svårt för en treåring. Omvänt kan ett spel märkt med en tolva vara enkelt nog för en sjuåring att klara av, men innehålla element som till exempel kan vara skrämmande för barn under 12 år.

För att komplettera åldersrekommendationen finns beskrivande symboler Länk till annan webbplats.. Det finns symboler för våld, grovt språk, skräck, spel om pengar, sex, droger, diskriminering samt möjligheten att genomföra köp inne i själva spelet, s.k. ingame purchases.

I kombination gör de här märkningarna det möjligt för vårdnadshavare att få en bild av innehållet i spelet utan att spela det själv, och därmed också fatta beslut om vilka spel som är lämpliga för barnet och vilka som inte är det. Men det är också viktigt att vara medveten om kulturella skillnader i vad som anses olämpligt för barn, bland annat när det gäller inslag av grovt språk, sex och våld.

Tips!

 • Leta upp filmklipp från spelet som ditt barn vill spela, för att snabbt bilda dig en egen uppfattning om innehållet. Lägg gärna till ”gameplay” efter spelets namn för att hitta filmer som visar hur det faktiskt ser ut när någon spelar spelet, inte bara utvecklarens trailers.
 • Om ditt barn, som är yngre än 13, vill börja använda sociala medier, fatta ett eget beslut om vilka tjänster som kan vara lämpliga.

Ladda ner föräldraguiderna

För att stötta vårdnadshavare har Statens medieråd tagit fram guider med utgångspunkt i vad forskning visat om skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning. Här kan du ta del av hela materialet.

 • Grupp av barn med mobiltelefoner i händerna. Foto: Shutterstock.

  Innehållsfilter – är det en bra idé?

  Att det finns föräldrar som vill skydda sina barn från bilder och videor som vänder sig till äldre ungdomar och vuxna har...

  Digital kunskapFöräldrarVägledning
 • Barn framför skärm. Foto: Shutterstock, symbol: Springtime-Intellecta.

  Vad ska mitt barn få spela?

  Att spel – i den här texten ett samlingsbegrepp för spel i dator, tv-spel, mobiltelefon eller surfplatta – har en stark attraktionskraft...

  Dator och TV-spelFöräldrarVägledning