Startsidan Statens medieråd

Inte okej: Somaliska

I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller ser någon annan utsättas. Här kan du ladda ner den översatt till somaliska.

Hälsa och välmående Vuxna Vägledning

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

Här listas exempel på brott som rör hat och hot samt andra myndigheter och organisationer som kan ge information, stöd och råd samt ta emot en anmälan. Inte okej finns översatt till engelska, spanska, dari, arabiska och somali.

Broschyren har tagits fram i samarbete med Nordiska ministerrådet och Barn-, ungdoms- och familiedirektoratet (Bufdir) i Norge.

Inte okej – stöd till dig som vill stoppa hat och hot på nätet

I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller ser någon annan utsättas. Här listas exempel på brott som rör hat och hot samt andra myndigheter och organisationer som kan ge information, stöd och råd samt ta emot en anmälan. Inte okej finns översatt till engelska, spanska, dari, arabiska och somali.