Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Inte okej – stöd till dig som vill stoppa hat och hot på nätet

I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller ser någon annan utsättas. Broschyren finns översatt till engelska, spanska, dari, arabiska och somali.

Hälsa och välmående Vuxna Vägledning

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

I den här broschyren listas exempel på brott som rör hat och hot på nätet. Du hittar även myndigheter och organisationer som kan ge dig information, stöd och råd samt ta emot en anmälan.

Broschyren har tagits fram i samarbete med Nordiska ministerrådet och Barn-, ungdoms- och familiedirektoratet (Bufdir) i Norge.

Vill du ha fysiska broschyrer? Mejla en förfrågan till registrator@statensmedierad.se så skickar vi dem konstnadsfritt.

 • picture in article

  Inte okej: Svenska

  I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller...

  Hälsa och välmåendeVuxnaVägledning
 • Omslag till Not Okay: English

  Not Okay: English

  Not Okay – support for those who want to stop online threats and hatred.

  Hälsa och välmåendeVuxnaVägledning
 • Omslag till Not Okay: Arabic

  Inte okej: Arabiska

  I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller...

  Hälsa och välmåendeVuxnaVägledning
 • Omslag till Not Okay: Spanish

  Inte okej: Spanska

  I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller...

  Hälsa och välmåendeVuxnaVägledning
 • Omslag till Not Okay: Somali

  Inte okej: Somaliska

  I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller...

  Hälsa och välmåendeVuxnaVägledning
 • Omslag till Not Okay: Dari

  Inte okej: Dari

  I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller...

  Hälsa och välmåendeVuxnaVägledning