Startsidan Statens medieråd

Not Okay: English

Not Okay – support for those who want to stop online threats and hatred.

Hälsa och välmående Vuxna Vägledning

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

This is a brochure about online threats and hatred and what you can do if you are exposed.

This brochure is a collaboration between the Swedish Media Council, the Nordic Council of Ministers and the The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) in Norway.

Inte okej – stöd till dig som vill stoppa hat och hot på nätet

I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller ser någon annan utsättas. Här listas exempel på brott som rör hat och hot samt andra myndigheter och organisationer som kan ge information, stöd och råd samt ta emot en anmälan. Inte okej finns översatt till engelska, spanska, dari, arabiska och somali.