Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Press

Senast uppdaterad: 2019-07-05

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Anna Tornberg, projektledare, Statens medieråd.

Pressfrågor

Kontakta:

Anna Tornberg

Tel: 08-665 14 68

E-post: anna.tornberg@statensmedierad.se

OBS! Under perioden 6 juli - 7 augusti 2019 hänvisas pressfrågor till:
Tel: 08-665 14 60
E-post: registrator@statensmedierad.se

Pressrum och sociala medier

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.