Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Press

Senast uppdaterad:

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Pressfrågor

André Vifot Haas

Tel: 08-665 14 14

E-post: andre.vifot.haas@statensmedierad.se

Pressrum och sociala medier

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.