Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Expert på medier – medie- och informationskunnighet i Lgr 11

Publiceringsdatum:

"Expert på medier – medie- och informationskunnighet i Lgr 11" är en handbok som ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas medie- och informationskunnighet. Handboken utgår från kursplanen för samhällskunskap i årskurs 9 och är en samling konkreta lektionsupplägg som gör det lättare att ta upp komplexa men intressanta frågor.

Handboken från 2011 men har uppdaterats 2014.

Handledningen består av fyra teman:

  1. Mediers roll i en demokrati
  2. Källkritik
  3. Du är publicist!
  4. Testa dig själv – quiz om medier

Den tar även upp diskussioner om genus och normkritik.

Författare:Mediekompass och Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Årskurs:Åk 7-9

Gör en ny sökning efter publikationer