Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Småungar & medier 2012/13

Publiceringsdatum:

Småungar & medier 2012/13 är den andra rapporten om små barns medieanvändning sedan 2010. 2 000 föräldrar till barn mellan 0 och 8 år har tillfrågats om barnens medievardag och attityder rörande medieanvändning.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2013

Gör en ny sökning efter publikationer