Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ungar & medier 2015: demografi

Publiceringsdatum:

"Ungar & medier 2015: demografi" är en analys av hur demografiska faktorer – föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek – påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa. Den undersökta gruppen är barn i Sverige i åldrarna 5 till 16 år. Det är första gången Statens medieråd genomför en sådan studie.

Analysen är indelad i tre åldersgrupper: 5–8 år, 9–12 år samt 13–16 år. Studien är en del i serien "Ungar & medier", som har genomförts vartannat år sedan 2005. Tidigare under 2015 har tre delrapporter publicerats. "Ungar & medier 2015", "Småungar & medier 2015" samt "Föräldrar & medier 2015".

Datan som används i denna analys har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Statens medieråd. Datainsamlingen pågick mellan den 2 september och den 17 november 2014.

 

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Gör en ny sökning efter publikationer