Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna
Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & nyheter

Hur läser och förstår barn och unga nyheter? Hur värderar de nyheters tillförlitlighet? "Ungar & nyheter" är en kvalitativ studie som studerar barns upplevelser av och förhållningssätt till nyheter.

Samhälle och demokrati Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2014

Studien utgår från ungas perspektiv och baseras på fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 82 barn och unga i årskurs 4 och årskurs 7 i Helsingborg och Skellefteå.

I studien undersöks bland annat vad som kan göra barnen rädda, ledsna, eller arga, vad de tycker är roligt eller spännande, samt om och hur nyheter uppfattas som lärorika. I de fall där barnen har egna erfarenheter av det som rapporterats, styr det hur de värderar nyhetens tillförlitlighet.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.