Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Lägesrapport 2021

Redovisning av Statens medieråds uppdrag att
förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet
(Ku2020/02624).

Digital kunskap Samhälle och demokrati Bibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2022

I denna lägesrapport avrapporteras det arbete som Statens medieråd
genomfört under 2021 samt fram till 31 mars 2022, inom ramen för den
struktur för MIK-samverkan som myndigheten utarbetat.

Rapporten är skriven av Martina Wagner och Anette Novak.