Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Sammanfattning av Småungar & medier 2023

Småungar & medier 2023 är en av tre delrapporter som Statens medieråd publicerar hösten 2023 inom ramarna för rapportserien Ungar & medier.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

Ungar & medier är den största undersökningen av medievanor och attityder till medier bland barn och unga i Sverige. I delrapporten Småungar och medier behandlas medievanor bland barn i åldern 0–8 år. Övriga rapporter som publiceras är Ungar & medier 2023 (barn 9–18 år) samt Föräldrar & medier 2023 (om föräldrars uppfattningar om medier och medieanvändning bland barn och unga).