Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

En vägledning för aktörer inom spel, sociala medier och andra plattformar. Vägledningen är framtagen av Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen.

Juridik brott och regelverk Myndigheter och organisationer Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

Vägledningens syfte är att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (där dataskyddsförordningen, GDPR, är en central lagstiftning) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen som är lag sedan januari i år). Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.