Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna
Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Småungar & medier 2015

I "Småungar & medier 2015" redovisas medievanorna bland barn 0–8 år. Här har föräldrar till barn mellan 0 och 8 år tillfrågats om barnens medievardag och om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2015

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns med siffror: 0–1 (år), 2–4 (år) samt 5–8 (år). Det är den tredje rapporten om små barns medieanvändning sedan 2010.

Underlag till rapporten

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 2 000 föräldrar till barn 0–4 år och 1 996 föräldrar till barn 5–8 år.

Hela undersökningen från 2015

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2015.

 • Omslag rapport Ungar & medier 2015: demografi

  Ungar & medier 2015: demografi

  "Ungar & medier 2015: demografi" är en analys av hur demografiska faktorer – föräldrars härkomst, utbildning...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Föräldrar och medier 2015

  Föräldrar och medier 2015

  Föräldrar och medier 2015 är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Ungar och Medier 2015

  Ungar & medier 2015

  I "Ungar & medier 2015" redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar