Logotyp statens medieråd

The rights of children and young people on digital platforms Stakeholder guide

Samma år som barnkonventionen blev lag i Sverige utkom Barnombudsmannen, Integritetsskyddsmyndigheten och Statens medieråd med en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer. Nu finns vägledningen även på engelska.

Juridik brott och regelverk Myndigheter och organisationer Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2021

Barnombudsmannen, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Statens medieråd har gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som skapar, tillhandahåller och ansvarar för digitala miljöer där det är vanligt att barn och unga befinner sig.

Vägledningen syftar till att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (där dataskyddsförordningen, GDPR, är en central lagstiftning) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen som är lag sedan januari 2020). Här finns även råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Den svenska versionen publicerades hösten 2020. Nu finns den även översatt till engelska.