Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Ungar & medier 2021

Ungar & medier är Sveriges största statistiska undersökning av barn och ungas medievanor. Årets upplaga av rapporten är en specialversion där en del av frågorna handlar specifikt om hur medieanvändningen påverkats av coronapandemin.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2021

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 2000 barn 9–12 år och 2999 barn 13–18 år. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval, stratifierat på ålder, från befolkningsregistret. Urval och datainsamling görs av SCB.

Följ barn och ungas medievanor över tid

I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här hittar du alla undersökningar som genomförts i serien.