Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Vad är skadlig mediepåverkan?

Rapporten Vad är skadlig mediepåverkan? har tagits fram av Statens medieråd.

Hälsa och välmående Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2016

Statens medieråd har regeringens uppdrag att ”verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.” Vad skadlig mediepåverkan är diskuteras nu i denna rapport. Den ska läsas som en sammanställning av vilka former av skadlig mediepåverkan som uppfattas existera av lagstiftaren, i forskningen samt av barn och föräldrar.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.