Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Safer Internet Centre Sverige

Gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet – Statens medieråd, Bris och ECPAT driver Safer Internet Centre Sverige.

Så arbetar Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.

  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bl.a. frågor kopplade till utsatthet på nätet.

  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former av misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn.

Better Internet for Kids

I portalen Better Internet for Kids (BIK-portalen) hittar du internationella vägledningar och resurser om ett bättre internet för barn och unga. Materialet kommer från det gemensamma nätverket Insafe-INHOPE av Safer Internet Centres i Europa och andra viktiga intressenter.

Aktuellt från Safer Internet Centre Sverige

Vill du komma i kontakt med SIC Sverige?

För mer information om Safer Internet Centre Sverige, kontakta:
saferinternetcentre@statensmedierad.se

Annika Engström
Projektledare Safer Internet Centre
E-post: annika.engstrom@statensmedierad.se

Eva Widgren
Projektmedarbetare Safer Internet Centre
E-post: eva.widgren@statensmedierad.se

Lianna Hallsénius
Kommunikatör Safer Internet Centre
E-post: lianna.hallsenius@statensmedierad.se

 

EU-logotyp