Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Safer Internet Centre Sverige

Gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet – Statens medieråd, Bris och ECPAT driver Safer Internet Centre Sverige.

Så arbetar Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.

  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bl.a. frågor kopplade till utsatthet på nätet.

  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former av misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn.

Better Internet for Kids

I portalen Better Internet for Kids (BIK-portalen) hittar du internationella vägledningar och resurser om ett bättre internet för barn och unga. Materialet kommer från det gemensamma nätverket Insafe-INHOPE av Safer Internet Centres i Europa och andra viktiga intressenter.

Aktuellt från Safer Internet Centre Sverige

Pedagogiska verktyg och pedagogiska spel

Vill du lära dig om utsatthet på nätet? Upphovsrätt? Datorspel? Sociala medier? På våra sidor "Pedagogiska verktyg" hittar du en stor mängd lektionsmaterial, stöd, tips och temasidor om dagens medielandskap.

Utbilda dig genom spel! På våra sidor "Pedagogiska spel" hittar du spel som utmanas fördomar och normer, förbättrar förmågan att upptäcka manipulationsmetoder i sociala medier och som höjer kunskapen om integritetsrisker och barns rättigheter.

Vill du komma i kontakt med SIC Sverige?

För mer information om Safer Internet Centre Sverige, kontakta:
saferinternetcentre@statensmedierad.se

Annika Engström
Projektledare Safer Internet Centre
E-post: annika.engstrom@statensmedierad.se

Eva Widgren
Projektmedarbetare Safer Internet Centre
E-post: eva.widgren@statensmedierad.se

Lianna Hallsénius
Kommunikatör Safer Internet Centre
E-post: lianna.hallsenius@statensmedierad.se

 

EU-logotyp