Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Mer om Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige är en gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet och består av Statens medieråd, Bris och ECPAT.

Två flickor tittar på en dataskärm.

Fotograf: Anna Johnsson/Scandinav.

Safer Internet Centre Sverige består av tre delar och tre olika verksamheter:

1. Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet. Vi tar bland annat fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

2. En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bl.a. frågor kopplade till utsatthet på nätet. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. EU:s harmoniserade telefonnummer till stödlinjer för barn, 116 111, går i Sverige till Bris. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna om barn.

3. En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former av misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT granskar tipsen och skickar vidare till polisen och samarbetspartners i andra länder. I ECPATs webbaserade hotline kan allmänheten tipsa om till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa samt människohandel med barn för sexuella syften.

Webbinarium: Vad betyder barnkonventionen för barn och unga i deras digitala vardag?

Webbinariet "Vad betyder barnkonventionen för barn och unga i deras digitala vardag?" fokuserar på barn och ungas rättigheter i den digitala världen och organiserades av Safer Internet Centre Sverige under Safer Internet Days 20 årsjubileum den 7 februari 2023.

Nyhetsartikel om Safer Internet Day 2023

Kortrapport om SIC Sverige 2021-2022

I kortrapporten "Safer Internet Centre (SIC) – Ett EU-projekt för att öka barns trygghet på nätet" kan du bland annat läsa om Statens medieråds uppdrag som koordinator för SIC Sverige och exempel på åtgärder som gjorts under 2021–2022 med Bris som projektpartner.

Kortrapport: Safer Internet Centre (SIC) – Ett EU-projekt för att öka barns trygghet på nätet

Mer information

Barn och unga ska ha inflytande i SIC Sveriges verksamhet, till exempel genom ungdomspaneler. Safer Internet Centre Sverige har tidigare bestått av Statens medieråd och Bris under 2021–2022. Nu ingår även ECPAT i samverkan 2023–2024.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i alla EU-länder samt Norge, Storbritannien och Island. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och webbportalen Better Internet for Kids (BIK-portalen) där information och material samlas.

För mer information om Safer Internet Centre Sverige, kontakta:
saferinternetcentre@statensmedierad.se

EU-logotyp

Sprida information
Statens medieråd tar fram och sprider information kopplat till barn och internet bland annat genom att:

 

Stärka nationellt samarbete
Myndigheten arbetar för att stärka det nationella samarbetet mellan relevanta aktörer genom att:

  • På regeringens uppdrag koordinera det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, vars syfte är att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige.
  • Bidra i nationella, regionala och lokala nätverk och samarbeten, till exempel Polisens barnaråd, Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor och Barns delaktighet internt.

 

Bidra i europeiskt arbete
SIC Sverige bidrar i det europeiska arbetet för ett säkrare internet genom att:

 

Öka barns och ungas delaktighet och inflytande
Myndigheten arbetar också med att utveckla arbetsmetoder och verktyg för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande. Pågående arbeten på detta område är:

  • Utveckling av metoder för datainsamling och analys i myndighetens nationella enkätundersökning Ungar & medier samt barnpaneler för filmgranskning.
  • Forskningsprojekt med Linköpings universitet i syfte att få fler personer i socioekonomiskt utsatta områden att delta i enkätstudier.
  • Utveckla myndighetens barnrättsliga arbete inom ramen för regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter.

Intervjuer med projektledare