Logotyp statens medieråd

skolbibliotek,folkbibliotek

folkhögskola / studieförbund,

förskola

gymnasiet,gymnasieskola

åk 7-9,årskurs 7-9,grundskola 7-9

åk 1-3,årskurs 1-3,grundskola f-3,åk f-3

skolpersonal,pedagoger,lärarfortbildning

åk 4-6,årkurs 4-6,grundskola 4-6

tjänstemän i region och kommun

grundsärskolan,gymnasiesärskolan,grundsärskola,gymnasiesärskola

högskola,universitet

allmänbildande

Övriga målgrupper