bild

Om vikten av att förstå alla barns medievardag

2015-03-31

Statens medieråds direktör Ewa Thorslund berättar i en krönika om myndighetens strävan efter kunskap om alla barns och ungas medievardag. Förra året initierades en förstudie i syfte att öka kunskapen kring hur medievanorna hos barn och unga med en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning ser ut. I år fortsätter det arbetet, och som ett led i det lanseras idag "MIK för mig - lättläst version".

bild

Nytt lärarmaterial: "MIK för mig" - lättläst

2015-03-31 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Lärarmaterial

"MIK för mig" är ett fylligt utbildningspaket i flera steg och är till för att både elever och lärare ska få möjlighet att diskutera och reflektera kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss. Nu kommer ett nytt lärarmaterial med övningar som är bearbetade till lättläst svenska och förenklade så att hela utbildningspaketet ska kunna användas inom särgymnasieskolan och i andra lässvaga grupper.

bild

Hur rustar vi en generation som inte vill släppa mobilen?

2015-02-10 | Ämnen: Internet , Medie- och informationskunnighet, Ungar & medier

Med anledning av MIK-veckan släpps idag rykande färsk statistik från Statens medieråd. Siffrorna visar att 95 % av 11-åringarna har en egen mobil, de allra flesta smarta mobiler med internet. De medievanor som förr var associerade med tonåringar kryper allt längre ned i åldrarna, vilket reser frågor om ett ökat behov att stärka barn som mediekonsumenter.

bild

Vilja veta! – en lektion om vår medievardag

2015-01-27 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Lärarmaterial

Förbered er redan nu inför MIK-veckan, den 9-13 februari: planera in en lektion om barns och ungas medieanvändning. ”Vilja veta!” är ett lektionsförslag för mellanstadiet respektive högstadiet och består av en en-timmeslektion om vår medievardag.

Se alla artiklar
Safer Internet Centre Sweden Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Safer Internet Programme.
Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till medie- och informationskunnighet.
Rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet" finns nu översatt till engelska. Den, liksom sammanfattningar på engelska av rapporterna "Duckface/Stoneface", "Ungar & medier", "Småungar & medier" samt "Föräldrar & medier", hittar du här:
Prenumerera på nyhetsbrevet
Senast granskade filmer
Laddar