Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Sök i Filmregistret

I vårt filmregister finns cirka 46 000 filmer som granskats från 1956 och framåt.

EU-samarbete

EU-samarbetet

Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Connecting Europe Facility.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Tips om publikationer, pedagogiskt material, medieutveckling, forskning och annat från Statens medieråd. Fyll i din e-postadress och skicka!