Statens medieråd på Skolforum

2014-10-14 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet

Den 27-28 oktober är det dags för Skolforum, på Stockholmsmässan. Statens medieråd deltar i två programpunkter om medie- och informationskunnighet och hur det kan användas i skolan och på biblioteken. I ett av samtalen presenterar redaktören Alma Kastlander MIK-rummet tillsammans med Utbildningsradion och visar på sätt att integrera MIK i undervisningen. Ämnet för det andra samtalet är hur demokratin påverkas av det förändrade medielandskapet, kopplat till valresultatet och det faktum att främlingsfientliga partier breder ut sig. Det sker i samarbete med Expo, Utbildningsradion och Lärarnas Riksförbund.

bild

Barn och medier: Norge vs Sverige

2014-10-09 | Ämnen: Ungar & medier

Som ett led i Statens medieråds nordiska samarbete finns nu ”Barn och medier 2014 – Norge vs Sverige” – ett grafiskt informationsblad som jämför barns och ungas medieanvändning i de båda länderna. Skillnaderna mellan norska och svenska barn är generellt mycket små. Bland de olikheter som finns, kan nämnas att norska barn spelar något mer datorspel än svenska, medan förhållandet är det omvända vad gäller gäller mobilanvändning.

bild

Så kan du agera mot rasism och främlingsfientlighet på nätet

2014-09-18 | Ämnen: Internet , Nätmobbning

I höstens avsnitt av No Hate-podden har vi fokus på rasism och främlingsfientlighet – och hur vi alla kan agera mot det. Programmet innehåller fyra personliga berättelser från människor som har drabbats av näthat och som har utvecklat olika strategier för att hantera rasism och främlingsfientlighet. Vi möter bland andra Soran Ismail och Judith Kiros i ett avsnitt som programleds av Malin Triumf.

bild

Viktigt att samordna MIK-arbetet

2014-09-18

I dagens medielandskap möts vi av enorma mängder information, många gånger med oklara avsändare med lika oklara syften. Kraven på att vi själva ska kunna finna, analysera och kritiskt värdera information ökar, men också på att kunna uttrycka oss i olika medier och sammanhang för att göra vår röst hörd. Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) ökar, men vår kartläggning av MIK-aktörer i Sverige visar att verksamheten både är splittrad, saknar samordning och är ojämnt fördelad över landet.

MIK för mig - nytt digitalt utbildningspaket om medveten medieanvändning

2014-09-18 | Ämnen: Internet , Medie- och informationskunnighet, Källkritik , Lärarmaterial

Du har väl inte missat det senaste tillskottet i MIK-rummet: utbildningspaketet MIK för mig? Materialet passar bra för att nu efter valet fortsätta diskutera kring kritiskt tänkande, propaganda och vinklade budskap i klassrummet. Det är utformat för lärare och bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet. Här kan du läsa mer om utbildningspaketets olika delar.

Kartläggning av landets MIK-aktörer

2014-09-16 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet

Vilka är de centrala aktörerna inom MIK-området i Sverige i dag? Tidigare i sommar överlämnade Statens medieråd rapporten Medie- och informationskunnighet i Sverige: en kartläggning av aktörer till Justitiedepartementet och nu görs den tillgänglig för allmänheten via myndighetens webbplats. Kartläggningen är en del av det uppdrag myndigheten haft inom ramen för regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism och syftar till att beskriva vilka som bedriver medie- och informationskunnighetsverksamhet i landet och hur denna kan breddas och förbättras.

Pedagogiskt paket kring rasism

2014-09-15 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Nätmobbning , Lärarmaterial

När rasism och intolerans sprids blir samhällsviktiga institutioner som skola och bibliotek extra viktiga. Där möts alla, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. Statens medieråd har satt ihop ett pedagogiskt paket där du som lärare eller bibliotekarie kan hitta stöd och verktyg att prata med eleverna om demokrati, yttrandefrihet och vad som faktiskt inte är tillåtet att säga.

bild

Så här använder du Uppdrag MIK med dina elever

2014-09-04 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Källkritik , Lärarmaterial

Uppdrag MIK är en tävling kring medie- och informationskunnighet som elever i högstadiet/gymnasiet kan utföra på sina egna mobiler. Här berättar projektledaren Ulrika Engström om Uppdrag MIK och hur den kan användas i klassrummet.

Se alla artiklar
Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till medie- och informationskunnighet.
Rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet" finns nu översatt till engelska. Den, liksom sammanfattningar på engelska av rapporterna "Duckface/Stoneface", "Ungar & medier", "Småungar & medier" samt "Föräldrar & medier", hittar du här:
No Hate-podden: består av nio poddar om juridik med tillhörande utbildningmaterial för skolan. samt två tema-poddar om sexism respektive näthat i gamingvärlden. Tema-poddarna består av vuxna experter som pratar om ämnet och sedan en ungdomspanel som ger sin syn.
Tillsammans mot näthat No Hate Speech Movement - en kampanj mot spridning av hat och kränkningar via nätet: besök Nohate.se
Prenumerera på nyhetsbrevet
Safer Internet Centre Sweden Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Safer Internet Programme.
Senast granskade filmer
Laddar
Statens medieråd följer debatten i medierna om barns och ungas mediesituation
Läs alla pressklipp