Statens medieråd använder kakor (cookies) på webbplatsen.
bild

Årskrönika av Ewa Thorslund

2014-12-15

Just hemkommen från arbete i Turkiet är jag fylld av intryck och mer säker än någonsin på att det vi gör här på myndigheten idag har en avgörande betydelse för ett öppet samhälle, för ett deltagande, och för en demokrati värd sitt namn. Den svenska informations- och yttrandefriheten är i ett internationellt perspektiv unik. Vi tar den lätt för given och glömmer att den faktiskt behöver vårdas och skyddas – annars kanske vi vaknar en dag och finner att den är borta.

bild

Ungar & nyheter

2014-12-15 | Ämnen: Ungar & medier

Hur läser och förstår barn och unga nyheter? Hur värderar de nyheters tillförlitlighet? I rapporten ”Ungar & medier 2012/13” kunde vi se en ökning av barns och ungas konsumtion av nyheter och vi ville veta mer. Nu kan vi presentera resultatet av en kvalitativ studie som studerar barns upplevelser av och förhållningssätt till nyheter.

Pedagogiskt paket kring nyheter

2014-12-15 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Mediekritik, Mediepåverkan, Lärarmaterial

Ett stort informationsflöde med snabb förändringstakt där medieanvändningen går ner i åldrarna gör att kraven ökar på individen att kunna finna, analysera och kritiskt granska medieinnehåll. Vi föds inte med ett kritiskt förhållningssätt utan det är något som vi måste lära oss. Här listar vi flera lektionsövningar som du kan använda för prata om nyheter i klassrummet.

bild

Hur kan skolan arbeta mot näthat?

2014-12-15 | Ämnen: Nätmobbning , Lärarmaterial

Idag lanseras det nya utbildningsmaterialet ”No Hate i skolan” som hjälper skolan att ta sitt ansvar i arbetet mot hat, hot och kränkningar på nätet. Materialet är kopplat till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag och är en del i No Hate Speech Movements satsning mot skolan.

bild

Expert på medier

2014-12-04 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Källkritik , Lärarmaterial

I läroplanen Lgr 11 har medier en framskjuten plats. Den handbok som Statens medieråd och Mediekompass tog fram år 2011 har nu uppdaterats. Handboken innehåller förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas medie- och informationskunnighet.

bild

Ny lärarhandledning för högstadiet om bilder, sociala medier och genusskillnader

2014-12-02 | Ämnen: Internet , Medie- och informationskunnighet, Genusperspektiv, Lärarmaterial

Rapporten "Duckface/Stoneface" tar bland annat upp frågan om hur ungas syn på sig själva och andra påverkas av bildkommunikationen i sociala medier. Lärarhandledningen, som baserar sig på rapporten, ger tips på hur du kan arbeta med frågorna i klassrummet.

bild

Systematisk utveckling av arbetet med MIK på skolan

2014-11-28 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet

Hur kan man lägga upp ett långsiktigt arbete kring medie- och informationskunnighet som utvecklar och levandegör frågorna i den dagliga verksamheten? Hur ser man till att arbetet inte blir beroende av en eldsjäl, utan även involverar lärare, bibliotekarier och rektorer? Vi ger dig tips på hur.

bild

Succé för NoHate-dagen

2014-11-13 | Ämnen: Internet , Nätmobbning

Den 4/11 anordnades NoHate-dagen – en dag då vi tillsammans med Nyheter24gruppen uppmanade till en manifestation för ett snällare internet. I en sammanställning (här nedan i artikeln) av aktiviteter och uppmärksamhet i sociala och traditionella medier ser vi att kampanjen fick ett stort genomslag. Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement och NoHate-dagen på Statens medieråd, kommenterar här utfallet för dagen och berättar vad som händer härnäst.

Se alla artiklar
Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till medie- och informationskunnighet.
Rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet" finns nu översatt till engelska. Den, liksom sammanfattningar på engelska av rapporterna "Duckface/Stoneface", "Ungar & medier", "Småungar & medier" samt "Föräldrar & medier", hittar du här:
Tillsammans mot näthat No Hate Speech Movement - en kampanj mot spridning av hat och kränkningar via nätet: besök Nohate.se
Prenumerera på nyhetsbrevet
Safer Internet Centre Sweden Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Safer Internet Programme.
Senast granskade filmer
Laddar