Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Sök i Filmregistret

I vårt filmregister finns cirka 46 000 filmer som granskats från 1956 och framåt.

EU-samarbete

EU-samarbetet

Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Connecting Europe Facility.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Tips om publikationer, pedagogiskt material, medieutveckling, forskning och annat från Statens medieråd. Fyll i din e-postadress och skicka!

Webbsändning: Suleiman Bakhit, The Hero Factor Against Extremism

Suleiman Bakhits vision är att utrota terrorism, metoden är serier för barn och ungdomar om superhjältar som gör bra saker. Varför? Jo, för att hans studier visar att unga våldsamma extremister världen över delar samma drivkraft: en vilja att bli hjältar. Med goda berättelser kan vi bidra till att göra världen till en bättre plats. Seminariet pågår kl. 10.30–12.00.