Statens medieråd använder kakor (cookies) på webbplatsen.

Har du en fråga som rör barns och ungas medieanvändning?

2015-02-12 | Ämnen: Internet , Medie- och informationskunnighet

Under MIK-veckan (9 till 13 februari) svarar experter från Statens medieråd och Bris på frågor om barn, unga och medieanvändning. Vill du också ställa en fråga? Maila oss på följande adress: mik@statensmedierad.se. Här svarar Sofia Molin, kurator på Bris, på fyra frågor.

bild

Hur rustar vi en generation som inte vill släppa mobilen?

2015-02-10 | Ämnen: Internet , Medie- och informationskunnighet, Ungar & medier

Med anledning av MIK-veckan släpps idag rykande färsk statistik från Statens medieråd. Siffrorna visar att 95 % av 11-åringarna har en egen mobil, de allra flesta smarta mobiler med internet. De medievanor som förr var associerade med tonåringar kryper allt längre ned i åldrarna, vilket reser frågor om ett ökat behov att stärka barn som mediekonsumenter.

bild

Det här händer under MIK-veckan

2015-02-09 | Ämnen: Internet , Medie- och informationskunnighet

Nu är det MIK-vecka! Under en vecka uppmärksammas barns och ungas medievardag på olika sätt. Syftet med MIK-veckan är att väcka frågan om hur vuxna kan ta sitt ansvar och rusta barn och unga med medie- och informationskunnighet (MIK). Här kan du läsa om våra och andras aktiviteter.

bild

Vilja veta! – en lektion om vår medievardag

2015-01-27 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Lärarmaterial

Förbered er redan nu inför MIK-veckan, den 9-13 februari: planera in en lektion om barns och ungas medieanvändning. ”Vilja veta!” är ett lektionsförslag för mellanstadiet respektive högstadiet och består av en en-timmeslektion om vår medievardag.

Detta gör Statens medieråd 2015

2015-01-16

Här kan du läsa om kampanjer som myndigheten ska genomföra, nya initiativ inom medie- och informationskunnighet (MIK) samt fakta om barn, unga och medier.

bild

Årskrönika av Ewa Thorslund

2014-12-15

Just hemkommen från arbete i Turkiet är jag fylld av intryck och mer säker än någonsin på att det vi gör här på myndigheten idag har en avgörande betydelse för ett öppet samhälle, för ett deltagande, och för en demokrati värd sitt namn. Den svenska informations- och yttrandefriheten är i ett internationellt perspektiv unik. Vi tar den lätt för given och glömmer att den faktiskt behöver vårdas och skyddas – annars kanske vi vaknar en dag och finner att den är borta.

bild

Ungar & nyheter

2014-12-15 | Ämnen: Ungar & medier

Hur läser och förstår barn och unga nyheter? Hur värderar de nyheters tillförlitlighet? I rapporten ”Ungar & medier 2012/13” kunde vi se en ökning av barns och ungas konsumtion av nyheter och vi ville veta mer. Nu kan vi presentera resultatet av en kvalitativ studie som studerar barns upplevelser av och förhållningssätt till nyheter.

Pedagogiskt paket kring nyheter

2014-12-15 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Mediekritik, Mediepåverkan, Lärarmaterial

Ett stort informationsflöde med snabb förändringstakt där medieanvändningen går ner i åldrarna gör att kraven ökar på individen att kunna finna, analysera och kritiskt granska medieinnehåll. Vi föds inte med ett kritiskt förhållningssätt utan det är något som vi måste lära oss. Här listar vi flera lektionsövningar som du kan använda för prata om nyheter i klassrummet.

Se alla artiklar
Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till medie- och informationskunnighet.
Rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet" finns nu översatt till engelska. Den, liksom sammanfattningar på engelska av rapporterna "Duckface/Stoneface", "Ungar & medier", "Småungar & medier" samt "Föräldrar & medier", hittar du här:
Tillsammans mot näthat No Hate Speech Movement - en kampanj mot spridning av hat och kränkningar via nätet: besök Nohate.se
Safer Internet Centre Sweden Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Safer Internet Programme.
Prenumerera på nyhetsbrevet
Safer Internet Centre Sweden Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Safer Internet Programme.
Senast granskade filmer
Laddar