Pressmeddelande: Nästan alla svenska barn använder nu internet

2015-04-14 | Ämnen: Ungar & medier

Svenska barns och ungas medieanvändning utvecklas mycket snabbt. Användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare.

bild

Ungar & medier 2015

2015-04-14 | Ämnen: Ungar & medier

Undersökningen "Ungar & medier" har upprepats vartannat år sedan 2005. Årets upplaga omfattar ett urval på sammanlagt 12 000 individer. Den består av tre delar: ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, samt ”Föräldrar & medier 2015”. Här kan du läsa och ladda ned rapporterna.

bild

Om vikten av att förstå alla barns medievardag

2015-03-31

Statens medieråds direktör Ewa Thorslund berättar i en krönika om myndighetens strävan efter kunskap om alla barns och ungas medievardag. Förra året initierades en förstudie i syfte att öka kunskapen kring hur medievanorna hos barn och unga med en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning ser ut. I år fortsätter det arbetet, och som ett led i det lanseras idag "MIK för mig - lättläst version".

bild

Nytt lärarmaterial: "MIK för mig" - lättläst

2015-03-31 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Lärarmaterial

"MIK för mig" är ett fylligt utbildningspaket i flera steg och är till för att både elever och lärare ska få möjlighet att diskutera och reflektera kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss. Nu kommer ett nytt lärarmaterial med övningar som är bearbetade till lättläst svenska och förenklade så att hela utbildningspaketet ska kunna användas inom särgymnasieskolan och i andra lässvaga grupper.

Se alla artiklar
Safer Internet Centre Sweden Statens medieråd driver ett Safer Internet Centre i samarbete med BRIS och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe. Projektet delfinansieras av EU:s Safer Internet Programme.
Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till medie- och informationskunnighet.
Rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet" finns nu översatt till engelska. Den, liksom sammanfattningar på engelska av rapporterna "Duckface/Stoneface", "Ungar & medier", "Småungar & medier" samt "Föräldrar & medier", hittar du här:
Prenumerera på nyhetsbrevet
Senast granskade filmer
Laddar