Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Startsida Statens medieråd - barn, unga och medier

Vi blir Mediemyndigheten

Statens medieråd blir Mediemyndigheten den 1 januari 2024.

För barn och unga

En sektion för dig som är barn och ung. Här finns också material för pedagoger med flera om barn, unga och medier.

Safer Internet Centre

För barn och ungas trygghet på internet. Vi samordnar Sveriges Safer Internet Centre.

Mediemyndigheten

För barn och unga

Safer Internet Centre

Aktuellt

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här hittar du det som är aktuellt hos oss just nu.

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. 

Pojke med mobiltelefon i handen.

Safer Internet Centre

Sveriges Safer Internet Centre erbjuder information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet. Centret drivs av Statens medieråd och barnrättsorganisationen BRIS.

Safer Internet Centre

Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. I Sverige drivs centret av Statens medieråd, Bris och ECPAT.

Rapporter och analyser

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du myndighetens rapporter och analyser.