Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Sök i Filmregistret

I vårt filmregister finns cirka 46 000 filmer som granskats från 1956 och framåt.

Ändrade öppettider

Till följd av att regeringen uppmanat till hemarbete för statligt anställda stänger Statens medieråd myndigheten för fysiska besök t.o.m. 31 maj. Ev. utlämnanden sker digitalt alt.via post. Myndighetens filmgranskning pågår fortsatt. Om filmdistributör behöver leverera fysisk filmkopia ser vi gärna att ni beställer tid för överlämnande. Myndigheten är anträffbar via mejl och telefon.

Gå till Kontaktuppgifter

Samverkan för medie- och informationskunnighet, MIK Sverige

Statens medieråd har inlett arbetet med att, på regeringens uppdrag, kraftsamla kring medie- och informationskunnighet, MIK.