Logotyp statens medieråd

Välkommen!

Statens medieråds webbplats har byggts om. Här finns något för alla som vill veta mer om barn, unga och medier.

Åldersgränser för film

Statens medieråd granskar och fastställer åldersgräns för film som ska visas offentligt.

Safer Internet Centre

Information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet. Statens medieråd utgör ett kompetenscenter för säkrare internetanvändning.

Aktuellt

Åldersgränser för film

Safer Internet Centre

Rapporter och analyser

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här hittar du myndighetens rapporter och analyser.

  • Utsatt på internet

    En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga. Översikten ger en samlad bild av den internationella...

    Hälsa och välmående Juridik brott och regelverk Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar
  • Unga, medier och psykisk ohälsa

    En rapport om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras medieanvändning. Rapporten visar...

    Hälsa och välmående Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. 

Aktuellt

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här hittar du det som är aktuellt hos oss just nu.

Pojke med mobiltelefon i handen.

Safer Internet Centre

Sveriges Safer Internet Centre erbjuder information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet. Centret drivs av Statens medieråd och barnrättsorganisationen BRIS.

Safer Internet Centre

Sveriges Safer Internet Centre erbjuder information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet. Centret drivs av Statens medieråd och barnrättsorganisationen BRIS.