Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Sök i Filmregistret

I vårt filmregister finns cirka 46 000 filmer som granskats från 1956 och framåt.

Samverkan för medie- och informationskunnighet, MIK Sverige

Statens medieråd har inlett arbetet med att, på regeringens uppdrag, kraftsamla kring medie- och informationskunnighet, MIK.

Ändrade öppettider

Till följd av att Folkhälsomyndigheten uppmanat till hemarbete i Stockholm kommer Statens medieråd att begränsa sina öppettider. Vi har tills vidare öppet vardagar mellan 10 och 12. Vi besvarar mejl och samtal utifrån resurstillgång.