Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

2018 års AV-utredning lämnar förslag

Flera förslag rör Statens medieråds verksamhet i slutbetänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet.

Fjärrkontroll framför skärm. 

AV-direktivet (direktiv om audiovisuella medietjänster) innehåller bestämmelser om tv, beställ-tv och videodelningsplattformar. Foto: Shutterstock.

Den 28 juni 2018 utsåg regeringen en särskild utredare för att föreslå anpassningar av svensk författning som kan komma att krävas för att genomföra EU:s AV-direktiv (2019:39). I slutbetänkandet Länk till annan webbplats. lämnar utredaren en rad bedömningar och förslag, bland annat att videodelningsplattformstjänster, svensketablerade Youtube-liknande tjänster, ska regleras i radio- och tv-lagen och att dessa ska anmäla sin verksamhet till Myndigheten för press, radio och tv.

Nya förslag för Statens medieråd

Utredningen lägger också förslag som, om de antas, skulle innebära förändringar av Statens medieråds verksamhet. Kravet på varning vid tv-sändningar som innehåller verklighetstrogna våldsskildringar och pornografiska bilder i radio- och tv-lagen föreslås ersättas med en ny bestämmelse om att leverantörer av medietjänster ska lämna information till tittarna om program om sådant innehåll. Förslaget är att Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv får uppdraget att medverka till att – tillsammans med branschen – utarbeta ett gemensamt system för information om innehåll som kan skada minderåriga.

Vidare föreslår utredningen att Myndigheten för press, radio och tv, i samråd med Statens medieråd, ska medverka till samreglering för leverantörer för videodelningsplattformar. Direktivet stipulerar bland annat krav på vissa typer av användarvillkor och krav på viss teknisk funktionalitet och utredningen väljer alltså att inte föreslå en lagändring, utan en samreglering.
— Delar av utredningens förslag berör tydligt Statens medieråds verksamhet. Vi ska nu göra vår analys och återkommer med eventuella synpunkter i vårt remissvar, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

> Läs hela betänkandet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!